Vassiliki DICOPOULOU

Madame Vassiliki DICOPOULOU

First Counsellor
Permanent Representation of Greece to the European Union